Polish Saturday School in Enfield

SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 1-2 Z PANIĄ PSYCHOLOG DAGMARĄ KĘDZIERSKĄ – 25.11.2023

Zajęcia miały na celu wprowadzenie uczniów w tematykę emocji. Za pomocą rozmaitych ćwiczeń dzieci uczyły się rozpoznawania emocji u siebie i innych, a także poszukiwały odpowiedzi, między innymi, na takie pytania jak:

– Czy emocje są dobre czy złe?

– Dlaczego emocje są nam potrzebne?

– Jak wyglądałoby nasze życie bez emocji?

Umiejętność rozpoznawania i rozumienia własnych emocji pozwala nam lepiej zrozumieć siebie, dokonywać lepszych wyborów oraz prowadzić świadome, zrównoważone i bardziej satysfakcjonujące życie. Rozwijanie tych umiejętności od najmłodszych lat ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie w życiu społecznym oraz stanowi swoistego rodzaju pancerz chroniący przed wystąpieniem zaburzeń emocjonalnych w przyszłości.

Większość uczniów wykazywała żywe zainteresowanie tematem i chętnie dzieliła się własnymi doświadczeniami. Dynamika oraz przebieg zajęć różniły się nieco w poszczególnych klasach, głównie ze względu na rozbieżność w poziomie wiedzy uczniów. Zajęcia pokazały również dużą potrzebę dzieci do rozmowy o emocjach, a także wskazały pewne trudności na poziomie jednostkowym.   

Dziękujemy bardzo Pani Dagmarze za chęć podzielenia się swoją ogromna wiedzą  z naszymi uczniami i nauczycielami.

Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy psychologa, poniżej udostępniamy dane do kontaktu z poradnią My Child Therapy Centre 

My Child Therapy Centre

31 East Barnet Road, EN4 8RN

www.mychildtherapycentre.co.uk

info@mychildtherapycentre.co.uk

Tel. 020 8441 2569

 

Partnerzy projektu