Polish Saturday School in Enfield

SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS 2 - 4 Z PANIĄ PSYCHOLOG MAGDALENĄ RUFFELL – 09.12.2023r.

Temat zajęć edukacyjnych: Wszystko o emocjach

 Temat ,,wszystko o emocjach’’ przeznaczony był dla wszystkich grup wiekowych. Treści i materiały prezentowane podczas zajęć dostosowane były indywidualnie dla poszczególnych grup wiekowych. Moim priorytetem było stworzenie klimatu zaufania, bezpieczeństwa, zachęty do współpracy, tak aby wszyscy uczestnicy czuli się swobodnie w wyrażaniu swoich uczuć i dzieleniu się swoimi pomysłami czy problemami. Poprzez proponowane zajęcia miałam na celu pomoc dzieciom w rozpoznawaniu, rozumieniu oraz nazywaniu uczuć i emocji, a także w rozmawianiu o nich i panowaniu nad nimi. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami jest fundamentem zdrowia psychicznego każdego człowieka i niezbędnym elementem w budowaniu zdrowych relacji z innymi. Dzieci, którym tej umiejętności brakuje częściej narażone są na doświadczanie sytuacji stresujących, ponieważ przejawiają trudności w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Cele proponowanych przeze mnie zajęć obejmowały:

 1. Kształcenie umiejętności rozpoznawania emocji -jak rozpoznawać emocje.
 2. Kształcenie umiejętności rozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.
 3. Kształcenie umiejętności nazywania emocji.
 4. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i konstruktywne komunikowanie emocji. 5. Prezentowanie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i łagodzenia napiec.
 5. Pomoc w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii.

 Zajęcia z dziećmi obejmowały poniższe zagadnienia:

 1. Dlaczego wszyscy mamy emocje? Dlaczego są ważne? Dlaczego są nam potrzebne?
 2. Co to są sygnały I mowa ciała?
 3. Co czujesz? I dlaczego to czujesz?
 4. Co byś zrobił/zrobiła gdyby to spotkało Ciebie…
 5. Jak nasze emocje się zmieniają?
 6. Co to są mieszane uczucia
 7. Rozmawiajmy o emocjach. Dlaczego jest to takie ważne?
 8. Zawsze masz wybór. Jak sobie radzić z emocjami?
 9. Pomagaj innym. Dlaczego warto pomagać innym?
 10. Jak być dobrym dla siebie? Akceptuj siebie!

 Proponowane zajęcia realizowane były poprzez prace indywidualna, prace w małych grupach, prace z materiałem tekstowym, dyskusja grupowa. Większość uczniów bardzo chętnie brała udział w zajęciach. Chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, opowiadali o swoich przeżyciach, emocjach.

Dziękujemy bardzo Pani Magdzie za chęć podzielenia się swoją ogromna wiedzą  z naszymi uczniami i nauczycielami.

 

Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy psychologa, poniżej udostępniamy dane do kontaktu z Panią Magdaleną Ruffell.

 

Magdalena Ruffel

Psycholog, pedagog, diagnosta

Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy psychologa, poniżej udostępniamy dane do kontaktu z poradnią My Child Therapy Centre 

My Child Therapy Centre

31 East Barnet Road, EN4 8RN

www.mychildtherapycentre.co.uk

info@mychildtherapycentre.co.uk

Tel. 020 8441 2569

Partnerzy projektu